توصیه های انعقاد نطفه از دیدگاه اسلام و روایات (قسمت دوم)
23 تیر 1396 ساعت 00:24
0 نظرات

 در قرآن آیات متعددی در مورد فرزند وجود دارد که از مجموع آن‌ها چنین برداشت می‌شود که فرزندان، نعمت‌های الهی نزد والدین هستند، هم می‌توان با استفاده صحیح از آن‌ها در مسیر تکامل و هدایت خود و آن‌ها از ایشان بهره جست وهم می‌توان با عدم استفاده صحیح از آن‌ها خود و آن‌ها را به خاک مذلت نشاند. همانطور که در مقاله ی قبل خواندید كودكان از ملكوت پاك و نورانی هستند و پس از طی كانال وجودی پدر و مادر پا به عرصه این نظام دنیایی می گذارند. همچنین در تعالیم اسلامی برای انعقاد نطفه آداب ویژه ای بیان شده و در احادیث رسیده از معصومین علیهم السلام به رعایت مواردی در زمان انعقاد نطفه اشاره شده است که در ادامه به بعضی از این موارد اشاره می کنیم.

رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به على ابن ابى طالب (عليهما السلام ) چنين سفارش كرد و فرمود:

«يا على چون عروس را به خانه تو آرند وقتى نشست كفش او را بكن و پايش را بشوى و آبش را به در خانه ات بريز كه چون چنين كنى خداوند از خانه ات هفتاد هزار رنگ فقر را ببرد و هفتاد هزار رنگ بركت در آن در آورد و هفتاد هزار رحمت بر تو فرو فرستد كه بر سر عروس بگردد تا بركت آن به هر گوشه خانه ات برسد. و خداوند عروس را از جنون و خوره و پيسى امان دهد كه به او رسند مادامى كه در آن خانه است.

سپس فرمود:

اى على عروس را در هفته نخستين از خوردن شيرها و سركه و گشنيز (سبزى امزنا) و سيب ترش باز دار زيرا كه زهدان از اين چار، سرد و نازاينده گردد؛ و بوريا در گوشه خانه به از زن نازاينده است . اگر عروس بر سركه خوردگى خون حيض بيند هيچگاه به خوبى از آن پاك نگردد. و گشنيز آن خون را در درونش بشوراند و زايمان را بر وى دشوار گرداند. و سيب ترش آن را از آمدن باز بدارد و بيمارى بر وى گردد.
سپس فرمود:

 • اى على در هنگام جماع سخن مگو مبادا كه فرزند گنگ و لال گردد.
 • و به عورت زن (در حين جماع ) نگاه نكن كه سبب نابينايى فرزند شود.
 • و با شهوت زن ديگرى در خاطرات با زنت جماع مكن كه فرزند مخنث آيد.
 • و ايستاده با زنت جماع مكن كه از كار خران است و اگر فرزندى آيد در فراش كميز ميزنده شود. (يعنى بول كننده).
 • اول و ميانه و آخر ماه [قمری] مجامعت مكن كه ديوانگى و خوره و گيجى بسوى فرزند شتابند.
 • بعد از ظهر جماع مكن كه اگر فرزندى آورد قيچ (لوچ و دوبين ) شود و شيطان به لوچ بودن انسان شاد است .
 • كسى كه با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند مى ترسم آتشى از آسمان فرود آيد و هر دو را بسوزاند.
 • جماع مكن جز آنكه خودت دستمالى داشته باشى و زنت نيز پارچه ديگر كه با يك پارچه خود را پاك نكنيد كه شهوت بر شهوت افتد كه مايه دشمنى بين شما مى شود و پس شما را به جدايى و طلاق كشاند.
 • در شب عيد فطر جماع مكن كه اگر فرزندى آيد بسيار شرور گردد.
 • در شب عيد اضحى (قربان ) جماع مكن كه فرزند شش انگشت يا چهار انگشت آيد.
 • زير درخت باردار جماع مكن كه فرزند جلاد و آدمكش و كدخدا آيد.
 • در مقابل آفتاب و نور آن جماع مكن اگر آنكه هر دو با روپوش باشند كه اگر فرزندى آيد دائما در سختى و فقر باشد تا بميرد.
 • ميان اذان و اقامه جماع مكن كه اگر فرزندى آيد خونخوار گردد.
 • اگر زنت باردار شد بى وضو با او جماع مكن كه فرزند كوردل و بخيل آيد.
 • در نيمه شعبان جماع مكن كه فرزند، شوم و با خال چهره آيد.
 • در آخر ماه دو روز از آن مانده جماع مكن كه فرزند گمركچى و كمك كننده ظالم آيد و جمعى از مردم بدست او هلاك شوند.
 • بر سر پشت بامها جماع مكن كه فرزند منافق و رياكار و بدعت گزار آيد.
 • چون قصد سفر دارى در شب آن جماع مكن كه فرزند ولخرج آيد، رسول خدا اين آيه را خواند (سوره اسراء /۳۰) براستى مبذرين برادران شياطين باشند.
 • چون در سفر رفتى تا سه شب جماع مكن كه فرزند كمك كننده ظالم و ستمگر بر عليه تو شود.
 • در ساعت اول شب با زنت جماع نكن كه اگر فرزندى آيد، بسا باشد كه جادوگر و دنيا طلب در آيد.
مطالب مرتبط
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به گروه مادری می باشد. 1395

متن ارسال شده به این بخش